disclaimer

Fairf is een merk van Baril Coatings. Voor het gebruik van de fairf website gelden dan ook de algemene voorwaarden van Baril Coatings.  Door de informatie op de website  van fairf van te openen, te gebruiken en / of te downloaden, gaat u akkoord met het volgende:
Ondanks de constante zorg en aandacht die we besteden aan de samenstelling van de website en de informatie die het bevat, is het mogelijk dat de online informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig en / of onjuist is. De informatie wordt routinematig aangevuld en wijzigingen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving onmiddellijk van kracht worden.
Baril Coatings BV verwerpt elke aansprakelijkheid – behoudens opzet of grove schuld – met betrekking tot schade als gevolg van het ontbreken van juiste en volledige informatie die op deze manier is verkregen, met name als gevolg van veranderingen en / of schade die optreedt na ontvangst van deze informatie, of als gevolg van het tijdelijke onvermogen om de website van Baril Coatings te raadplegen. Een beoordeling van aansprakelijkheid (of potentiële aansprakelijkheid) zal worden gebaseerd op informatie geregistreerd door Baril Coatings BV.
Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Baril Coatings BV is het op geen enkele wijze toegestaan de op deze website verstrekte informatie, beeldmateriaal & foto’s, nieuwsbrieven en / of kennisgevingen te verspreiden. Baril Coatings BV is de eigenaar van het copyright en de inhoud van de website. Alle rechten voorbehouden.