certificaten & testen

Fairf voldoet aan de strenge eisen op het gebied van milieu en kwaliteit.
We hebben onze verf door externe experts laten testen op duurzaamheid, kwaliteit en impact op het milieu. 
EU Ecolabel
Het EU Ecolabel is het Europese milieukeurmerk. Doel van het label is duurzame productie en consumptie te stimuleren. Producten en diensten met het EU Ecolabel zijn geproduceerd met een lagere milieubelasting van grondstoffen, energie, water, schadelijke stoffen, afval en verpakkingen. De muurverven, multiprimer en lakverven van fairf zijn gecertificeerd voor het EU Ecolabel.
Eurofins emissie label
Om de mate van uitstoot van VOS (Vluchtige Organische Stoffen) in de leefomgeving te categoriseren, is binnen Europa een aantal richtlijnen van toepassing. Met behulp van diverse testen wordt niet alleen het aandeel VOS in een product bepaald, maar vooral ook wat de emissie en aard van betreffende stoffen in de leefomgeving is bij gebruik. De muurverven, multiprimer en lakverven van fairf hebben een A+ label voor uitstoot in de leefomgeving.
Fytotoxiciteit en zware metalen
Om te bepalen of er mogelijk een negatieve invloed is van verf op de ontkieming en groei van planten worden op een aantal plantsoorten fytotoxiciteitstesten uitgevoerd. Hierbij wordt verf toegevoegd aan de grond en gekeken wat de invloed is op de kieming en plantengroei van gerst, tuinkers en radijs. Uit deze test is gebleken dat de muurverven, multiprimer en lakverven van fairf geen negatieve invloed hebben op de ontkieming en groei van planten. Dit toont aan dat de verf geen schadelijke concentraties toxische stoffen bevat. Uit testen is gebleken dat het gehalte zware metalen en fluor in de muurverven, multiprimer en lakverven van fairf ruim lager is dan de grenswaarden zoals gedefinieerd door de beschikking van de Europese Commissie (98/488/EC).
Kinderspeelgoed
Om te bepalen of verven mogen worden toegepast op speelgoed wordt door een chemische test bepaald hoeveel zware metalen en andere schadelijke stoffen er uit de verf migreren. Uit deze test is gebleken dat de fairf multiprimer en lakverven veilig zijn voor verantwoord gebruik op kinderspeelgoed en meubels.
COT-kwaliteitsnormen
Centrum voor Onderzoek en Technisch advies (COT) is een onafhankelijke onderzoeks- en adviesorganisatie voor de bouw en industrie. In een COT-kwaliteitsomschrijving gaat het om prestaties die van verfproducten en -systemen mogen worden verwacht qua duurzaamheid en verwerking zoals droogtijden, overschilderbaarheid en viscositeit. Maar er worden ook eisen gesteld aan fysische en chemische eigenschappen zoals elasticiteit, hechting, dekking en hardheid. In de kwaliteitsomschrijvingen gaat het dus niet alleen om producteigenschappen. De fairf verven zijn COT getoetst en voldoen aan de eisen van de verschillende kwaliteitsomschrijvingen.
BREEAM-NL
BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie is in Nederland hét keurmerk om nieuwbouwprojecten en grootschalige renovaties te beoordelen op duurzaamheidsprestatie. Het gebruik van de muurverven, multiprimer en lakverven van fairf (allen GN22 Compliant) draagt bij aan het ontvangen van een BREEAM-certificaat voor opgeleverde nieuwbouw-projecten of grootschalige renovaties.
Baril plantbased product
Om vast te stellen wat het biobased gehalte van een product is, wordt een 14C analyse-methode uitgevoerd. Op basis van het resultaat (gehalte aan 14C = gehalte biobased koolstof) kan worden bepaald wat het vastgestelde percentage hernieuwbare grondstoffen (% biobased) is. Watergedragen producten zoals de muurverven, multiprimer en lakverven van fairf bevatten van nature minder dan 50 vol% organisch materiaal.
EMICODE
De fairf onzichtbare lak is geclassificeerd met een EMICODE®. Het label biedt consumenten, schilders en architecten advies om te beslissen welke materialen maximale veiligheid bieden tegen luchtvervuiling binnenshuis, een optimale bescherming van de gezondheid en een hoge milieuvriendelijkheid garanderen. Om het EMICODE®-label of -zegel te krijgen, moeten fabrikanten hun producten aan uitgebreide tests onderwerpen bij gerenommeerde instituten. De fairf onzichtbare lak heeft de premiumklasse EMICODE® EC1PLUS. Dit definieert de grens van wat tegenwoordig technisch haalbaar is.