plantaardige multiprimer

Matte lak voor binnen en buiten. Samen met fairf multiprimer geschikt voor verschillende ondergronden zoals hout, metaal en kunststof. De lak is kras- en stootvast en behoudt zijn elasticiteit waardoor de kans op barsten en scheuren minimaal is. Fairf lakverf heeft een langdurig behoud van de originele kleur en glans. Perfect voor een matte afwerking van o.a. meubels, radiatoren, kozijnen en deuren.

verf met een missie
Bij fairf wordt hard gewerkt aan de transitie naar duurzame grondstoffen, want wij geloven dat het beter kan. Wij ontwikkelen en produceren verf op waterbasis met maximale inzet van plantaardige en hernieuwbare grondstoffen. Door jouw keuze draag jij bij aan een groenere wereld.
milieuvriendelijk
met hernieuwbare en plantaardige grondstoffen
kindvriendelijk
zonder gevaarlijk oplosmiddel en schadelijke stoffen
sneldrogend
zonder nare verflucht

Meer weten?
www.linkje.eu
eigenschappen
  • stofdroog na ± 30 minuten en overschilderbaar na ± 1,5 uur
        (afhankelijk van luchtvochtigheid en temperatuur)
  • rendement: ±15 m2 per liter (afhankelijk van ondergrond)

samen tegen verspilling
Beperk het milieueffect van afval door verfverspilling te voorkomen. Schat in hoeveel verf je nodig hebt. Niet gebruikte verf kan later weer gebruikt worden door deze goed af te sluiten en vorstvrij te bewaren. Breng restverf naar de milieustraat. Lege, droge blikken kunnen bij het restafval, blik is namelijk uitstekend te recyclen.
veilig fairfen
Wij hebben dit product uiterst zorgvuldig geformuleerd, maar toch dienen wij voor een aantal dingen te waarschuwen. Houd fairf buiten bereik van kinderen, al is het alleen maar om te voorkomen dat zij ermee gaan vingerfairfen. In geval van inslikken arts raadplegen.
 
 Dit product bevat ≤0,1% Vluchtige Organische Stoffen en géén Cobalt. EU-grenswaarde voor dit product (cat A/d.): 130g/l (2010).
 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen. Voorkom bodem- en water-verontreiniging: Lees onze fairftips voor het schoonmaken van schildersmaterialen op onze website.